ULGI PFRON

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i niezatrudniający określonej liczby osób niepełnosprawnych jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ustawie przewidziane zostały ulgi.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, w której przewidziane zostały ulgi, współpraca z naszym Zakładem daje możliwość skorzystania z nich poprzez obniżenie wysokości wpłat na PFRON.

Uzyskać odpis PFRON można:

  1. Dokonać zamówienia usługi lub produktu w ZAZ Rawa Mazowiecka
  2. Terminowo zapłacić faktury VAT (warunek ustawowy)
  3. ZAZ Rawa Maz. ustala wskaźnik odpisu (po zakończeniu bieżącego miesiąca).
  4. ZAZ Rawa Maz. wysyła do dnia 10 następnego miesiąca informację o wysokości obniżenia wpłat na PFRON. *
  5. Zawartą w informacji kwotę obniżenia wpłat na PFRON firmy rozliczają przy składaniu deklaracji.
  6. Przysługującą, a nie wykorzystaną kwotę obniżenia wpłat na PFRON, firmy mogą rozliczyć przez okres 12 miesięcy.

* – W przypadku wydłużonego terminu płatności faktury informacja jest wysyłana po opłaceniu faktury.